Tannklinikken Skeie i Sandefjord

Viktig informasjon til våre pasienter vedrørende Coronavirus.

 

I Tannklinikken Skeie føler vi ansvar for å bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense Corona-smitte. Vi har en stor klinikk med mye trafikk, derfor iverksetter vi nå drastiske tiltak for å begrense smitterisikoen til et minimum.

Vi har besluttet at vi inntil videre avlyser alle tannlege– og tannpleiertimer som ikke er akutte. Dette gjelder også for reguleringstannlegen og oralkirurgen. Vi tar i denne perioden kun akuttbehandling for våre faste pasienter.

Hvis du har oppsatt time i tiden fremover: Ikke møt opp! Du trenger ikke ringe, du får beskjed om ny time når situasjonen er mer oversiktlig.

Hvis du har akutt behov for tannlege, ring oss så hjelper vi deg. På klinikken kan du føle deg trygg, vi har ivaretatt alle krav til hygiene og vil sørge for god avstand mellom pasienter.

Vi har for tiden telefontid mellom kl 09.00 og kl 12.00. på vår vanlige telefon 33 46 61 71. Eventuell akuttbehandling vil bli utført etter kl 12.30.  Vi tar ikke imot pasienter på drop-in. Alle må ha avtale før de møter på klinikken. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, vi er her for deg.

 

Hilsen oss på

Tannklinikken Skeie