Reinfisert rotfylling
TopBanner

Reinfisert rotfylling

Hva er en rotfylling?

Midt inne i tannen finner man pulpa, et hulrom fylt av nerver og blodkar. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier (for eksempel på grunn av et stort hull i tannen), kan den aldri bli normal igjen. Resultatet kan bli tannsmerter og tannen må rotfylles om den skal beholdes. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale.


Reinfeksjon av en rotfylling:


En rotfylt tann tørker ut innvendig. Samtidig er den ofte svekket på grunn av store fyllinger (fig. I). Som resultat vil en rotfylt tann være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt (fig. II-III). Dersom rotfyllingen blir eksponert over lengre tid, kan bakterier komme til og lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen (fig. IV). Det er derfor viktig å kontakte tannlege snarest dersom deler av en rotfylt tann knekker av.

figur I figur II figur III figur IV

På samme måte kan et dypt hull i tannen medføre at bakterier kommer inn til rotfyllingen og infiserer denne på ny (fig. V-VIII). Det er derfor svært viktig med grundig renhold rundt rotfylte tenner.

figur V figur VI figur VII figur VIII 

Mikroskopiske sprekkdannelser i tannen kan også være en vei inn til rotfyllingen for nye bakterier. Slike sprekkdannelser kan være vanskelig å se, men tannen kan over tid vise symptomer på en ny infeksjon.

Dersom en rotfylt tann er restaurert med en krone, vil det i utgangspunktet være mindre fare for reinfeksjon av rotfyllingen. Dersom kronen løsner og faller ut, kan likevel nye bakterier komme til. Ta derfor kontakt med tannlege snarest dersom dette skulle skje.


Behandling av tann med reinfisert rotfylling:


Det man ofte vil forsøke først, er å gjøre rotfyllingen på ny (revidere rotfyllingen). Dette innebærer at den gamle rotfyllingsmassen fjernes, samtidig som de nye bakteriene renses bort. Man legger deretter en bakteriedrepende salve innvendig i tannen og lar denne virke noen uker. Når tannen er fri for bakterier, fjernes salven og tannen kan rotfylles på ny.

Etter at rotfyllingsbehandlingen er fullført, må tannen bygges opp igjen. Dette kan gjøres med en fylling eller ved hjelp av en krone. Ofte vil det være en fordel å restaurere tannen med en krone, som innebærer at en porselenstann limes utenpå den rotfylte tannen. Dette er dyrere enn en fylling, men vil være en sterkere og penere løsning når det gjelder å restaurere tannen.

Det kan fra tid til annen hende at man ikke får kontroll på infeksjonen bare ved å gjøre rotfyllingen på ny. I slike tilfeller kan det være en mulighet å kombinere behandlingen med et kirurgisk inngrep der noen millimeter av rotspissen fjernes ( rotspissamputasjon).

I de tilfeller der reinfeksjon av rotfyllingen skyldes sprekkdannelser i tannen, kan det vise seg umulig å få kontroll på infeksjonen. Selv om den gamle rotfyllingen fjernes og tannen renses på ny, vil sprekkene alltid inneholde bakterier som gir nye infeksjoner. Det kan da bli nødvendig å fjerne tannen.

Å revidere en rotfylling er tidkrevende og kostbar behandling, særlig dersom tannen skal restaureres med en krone til slutt. Man kan derfor be om et kostnadsoverslag før behandlingen tar til. Det er også viktig å vite at behandlingen ofte blir et siste forsøk på å redde tannen - alternativet vil være å ta tannen bort.