Mer informasjon om full narkose
TopBanner

Generell anestesi (narkose)


For pasienter som har ukontrollerbar angst for tannbehandling eller ekstremt plagsom brekningsrefleks. Narkose kan også være ønskelig og nødvendig for å få gjennomført et meget stort behandlingsprogram i løpet av en enkelt behandlingsøkt (inntil 6 timer).

Vi bruker moderne narkosemidler som ikke gir kvalme eller andre etterplager.

Hvilke pasienter passer dette for?
 Vi tilbyr narkose til pasienter i aldersgruppen 10 til 70 år. Pasientene skal være ved god helse. Dersom de har kroniske lidelser, skal disse være velregulert og behandlet.

For tannbehandling vil vi vanligvis kreve at det ikke foreligger sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom, dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom (angina pectoris).

Det er viktig at alle relevante helseopplysninger er tilgjengelige før pasienten legges i narkose. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha pasienten til vurdering og undersøkelse hos anestesilegen før pasienten møter for behandling.

I utgangspunktet ønsker vi ikke å tilby narkose til barn, da de som oftest har gode tilbud gjennom det offentlige. Vi er ikke som standard oppsatt med utstyr tilpasset for barn.

Pasienter som har fått narkose, MÅ IKKE kjøre bil operasjonsdagen, og de må følges hjem av en annen voksen person. Dette må tas hensyn til ved planleggingen.

Pris:

Kr 1.000 i oppstart, deretter kr 3.900 pr klokketime. Regnes for hver påbegynte halvtime

NB:

Vi har dette tilbudet for dem som virkelig trenger full narkose og ikke vil klare andre metoder. Vi må ha en grundig samtale med pasienten før dette iverksettes. De fleste tannklinikker som tilbyr narkose, tilbyr ikke denne fullstendige narkosen, men såkalt "lett narkose", det vi på fagspråket kaller sedasjon.