Tannbehandling i narkose
TopBanner

Generell anestesi (Narkose)

Fast Track kommer til klinikken vår med alt som er nødvendig av moderne utstyr for narkose og pasientovervåkning. Narkosen foregår etter de samme prinsipper som ved et sykehus. Både lege og sykepleier er til stede under behandlingen.

Narkose blir valgt når det av ulike årsaker kan være problematisk for pasienten å mestre den nødvendige tannbehandlingen i våken tilstand. Pasienter med behov for narkose er oftest personer som:

  • har tannlegeskrekk (odontofobi)
  • har særdeles kraftig brekningstendens
  • har visse sykdommer og diagnoser som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling
  • trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig
  • ønsker å sove under tannbehandlingen

Tidligere var tannbehandling i full narkose svært kostbart for pasienten, ganske kronglete for tannlegen og det ga endel ubehag i etterkant. 
Fast Track har alt av moderne utstyr som er spesialtilpasset for tannbehandling. Narkosemidlene de bruker gjør at du våkner, uten noen kvalme eller ubehag, når behandlingen er avsluttet og du kan gå ut etter en halvtimes observasjon.

Fast Track leverer til overkommelige priser (faktisk bedre enn de fleste offentlige tilbud). Full narkose for 4.400 kr pr. time (første timen koster kr 1.000 ekstra) og sedasjon (såkalt "lett-narkose") for 2.200 pr. time. Husk: en tannlege får gjort mye behandling på en klokketime på en sovende pasient!

Dersom du ønsker å benytte vårt narkosetilbud kommer du først til en narkosekonsultasjon. Denne timen er 100% smertefri, hvor vi kun snakker sammen og tar eventuelt bilder og røntgen. Tannlegen vil vurdere tannhelsen din og lage et kostnadsoverslag til deg, ut fra de ønsker og økonomiske forutsetninger du har. Noen har også krav på trygderefusjon. Vi vil sjekke om du har rettigheter eller grunnlag for å få trygderefusjon og ordne alt det praktiske rundt dette.

Pasienter som skal ha narkose må være fastende og de må ikke kjøre bil på operasjonsdagen. De må følges hjem av en annen voksen person. Dette må tas hensyn til ved planleggingen.

Du vil på konsultasjonen få med deg et helseskjema som du eller legen din skal fylle ut. Dette blir så vurdert av vår narkoselege før behandling gjennomføres. Dette er en del av forarbeidet før behandlingen, for å sikre deg en optimal og trygg tannbehandling i narkose.

Kontakt og timebestilling. 

Telefon: 33 46 61 71
E-post: resepsjon@tannklinikken.no

Timebestilling skjer per telefon. 
Vi er alltid veldig behjelpelige på telefon om du har noen spørsmål.