Lett narkose
TopBanner

Sedasjon / Lett-narkose

Kontrollert sedasjon (såkalt "lett-narkose")

Anbefales til pasienter som ikke klarer å gjennomføre undersøkelse og tannbehandling, selv etter samtale og eventuelt bruk av beroligende tabletter (Valium etc.).

Det er mange grader av sedasjon – alt fra relativ våken, men rolig pasient, til en som er døsende, men lett vekkbar.

Hos tannlegepasienter innebærer kontrollert sedasjon at pasienten hele tiden er kontaktbar, rolig og kan samarbeide godt under tannbehandlingen.

Det tilstrebes at pasienten beholder evnen til å holde frie luftveier og ha egen respirasjon. Graden av sedasjon bestemmes ut fra pasientens eget ønske, type og lengde på behandlingen.

Kommunikasjon og samarbeid er viktig for å oppnå en god situasjon for pasienten og arbeidsforhold for tannlegen.

Pasienter som skal ha sedasjon, må være fastende på samme måte som pasienter som skal få narkose.

Pasienter som har fått sedasjon, må ikke kjøre bil på operasjonsdagen, og de må følges hjem av en annen voksen person. Dette må tas hensyn til ved planleggingen.

Pris:

Kontinuerlig infusjon: Kr 2.200 pr. klokketime. Regnet pr. påbegynte halvtime.

Bolusdose (enkeldose for 30-45 minutter): kr 1.000 uansett varighet.
En slik enkeltdose kan være nok for undersøkelser, småbehandlinger, etterbehandlinger osv.

Kontakt og timebestilling. 

Telefon: 33 46 61 71
E-post: resepsjon@tannklinikken.no

Timebestilling skjer per telefon. 
Vi er alltid veldig behjelpelige på telefon om du har noen spørsmål.