6 kjappe spørsmål og svar om tannbehandling i narkose
TopBanner

6 kjappe spørsmål og svar om tannbehandling i narkose

Lurer du på om tannbehandling i narkose kan være noe deg? Har du spørsmål om temaet? Tannlege Rune Skeie gir deg noen raske svar her. Finner du ikke svar på det du lurer på er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på mail eller telefon.


1. Hvem passer tannbehandling i narkose for?

  • De som har utpreget tannlegeskrekk
  • De som har kraftig brekningstendens
  • De som trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig  

2. Er det noen spesielle helsekrav for å kunne få narkose?

  • For tannbehandling i narkose vil vi vanligvis kreve at det ikke foreligger sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom, dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom (angina pectoris).
  • Det er viktig at alle relevante helseopplysninger er tilgjengelige før pasienten legges i narkose. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha pasienten til vurdering og undersøkelse hos anestesilegen før pasienten møter for behandling. 

3. Er det trygt å ta tannbehandling med narkose?

  • Ja, et meget erfarent narkoseteam fra selskapet Fast Track AS kommer regelmessig til klinikkenFast Track kommer til klinikken vår med alt som er nødvendig av moderne utstyr for narkose og pasientovervåkning. Narkosen foregår etter de samme prinsipper som ved et sykehus. Både lege og sykepleier er til stede under behandlingen.  

4. Hva koster det å få tannbehandling med narkose?

  • Fast Track leverer til overkommelige priser (faktisk bedre enn de fleste offentlige tilbud). Full narkose for 3.900 pr. klokketime (oppstart kr 1.000) og sedasjon (såkalt "lett-narkose") for 2.000 pr. time. Tannbehandlingen kommer i tillegg. Du får alltid et prisoverslag på forhånd. Noen har også krav på trygderefusjon. Vi vil sjekke om du har rettigheter eller grunnlag for å få trygderefusjon og ordner alt det praktiske rundt dette.

5. Hvordan er prosessen til selve behandlingen? 

  • Dersom du ønsker å benytte vårt narkosetilbud kommer du først til en narkosekonsultasjon. Denne timen er 100% smertefri, hvor vi kun snakker sammen og tar eventuelt bilder og røntgen. Tannlegen vil vurdere tannhelsen din og lage et kostnadsoverslag til deg, ut fra de ønsker og økonomiske forutsetninger du har.

6. Hvordan forbereder jeg meg til tannbehandling med narkose? 

 

  • Pasienter som skal ha narkose må være fastende og de må ikke kjøre bil på operasjonsdagen. De må følges hjem av en annen voksen person. Dette må tas hensyn til ved planleggingen.