Kirurgi
TopBanner

Kirurgi

Tidligere har våre pasienter måttet reise til Tønsberg eller Oslo ved behov for oralkirurgi. Tannlegene på klinikken har gjort mye enklere kirurgi selv, men ved spesielt krevende kirurgi har vi sendt pasientene utebys, siden Sandefjord ikke har spesialister i Kjevekirurgi eller Oralkirurgi. Det kan ha vært for spesielt kompliserte visdomstenner, for rotspissamputasjoner eller for tannimplantater.

Alle tannleger har selv lov til å sette inn implantater, hvis de føler seg skikket til det. Vi har imidlertid følt at dette er noe en spesialist i oralkirurgi skal gjøre. Derfor har vi sendt våre pasienter til Oslo. Men nå har vi laget et dedikert operasjonsrom på klinikken, med fullverdig utstyr for oralkirurgiske operasjoner. Så istedetfor å sende våre pasienter til Oslo, henter vi kirurgen ned hit for å gjøre operasjonene her.

Med dette gir vi våre pasienter en bedre service! Og du får utført de kirurgiske inngrep i trygge og kjente omgivelser, med teamet du kjenner så godt rundt deg.