Priser
TopBanner

PRISER

Vårt mål er å levere unik service ​og høyeste kvalitet ​på tannbehandling i en hyggelig atmosfære, til priser som er midt-på-treet.

Dette kan vi klare ved effektiv og god drift, moderne utstyr og stordriftsfordeler.

Vi forsøker å bruke fastpriser der vi kan, slik at utgiftene blir forutsigbare.
Skriftlige kostnadsoverslag utleveres før behandling.

Her kan du laste ned prislisten (pdf)

Prisliste (pr. 1. juli 2023)

Informasjon om prislisten

For sammenligning viser vi prisene til Den Offentlige Tannhelsetjeneste (D.O.T),
Vestfold Fylkeskommune i det grå feltet til høyre, i tilfeller der DOT har tilsvarende fastpriser.
Våre priser ligger i gjennomsnitt 4 % høyere enn de offentlige tannlegers priser.